Telefon 0749758177 Email [email protected]

Ogawa

Termeni si Conditii

1. Definiții

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni și condiții folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

SITE: reprezintă SITE-ul Internet aparținând SC STELMARK SRL, care se află la adresa www.ogawa.ro, prin intermediul căruia UTILIZATORUL are acces la informații privind serviciile si produsele oferite.
Ogawa România: reprezintă societatea SC Stelmark Impex SRL cu adresa in Taietura Turcului 47, Cluj, Romania, Inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub numar: J12/123/2007 si avand Cod Unic de Inregistrare 20464927, atribuit fiscal RO, Contact: 0749758177, Luni- Vineri intre orele 10:00- 17:00, email: [email protected]. Timpul mediu de raspuns este 24-48 ore. Daca solicitarea se face in weekend sau sarbatori legale timpul de raspuns poate varia intre 36-96 de ore.
UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează SITE-ul, in scopuri private sau profesionale si care a acceptat TERMENII SI CONDITIILE prezentului SITE, îndeplinind in acest sens toate cerințele procesului de înregistrare;
UTILIZARE ABUZIVA: reprezintă utilizarea SITE-ului intr-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si ale legislației in vigoare sau in orice alt mod care poate produce prejudicii Ogawa România.

2. Conținutul site-ului

2.1). Informațiile publicate pe SITE sunt informații de interes general despre Ogawa România, produsele comercializate de acesta, ale partenerilor săi cat si alte informații considerate de catre Ogawa ca fiind de interes pentru UTILIZATORI.
2.2). Informațiile sunt puse la dispoziția UTILIZATORILOR de regula, in mod gratuit. Ogawa își rezerva dreptul de a implementa anumite servicii pe SITE ce vor fi oferite contra cost UTILIZATORILOR.
2.3). SC Stelmark Impex SRL este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra SITE-ului, respectiv asupra designului si continutului acestuia.
2.4).UTILIZATORUL are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuala ale Ogawa, prevăzute de legislația in vigoare.

3. Utilizare site-ului:

UTILIZATORUL se obliga sa acceseze si sa utilizeze SITE-ul in scopuri si prin mijloace care sa nu constituie o utilizare cu caracter abuziv.

4. Limitarea răspunderii www.ogawa.ro

4.1. Răspunderea pentru conținutul SITE-ului www.ogawa.ro nu este si nu poate fi făcut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacuratetea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe SITE, care nu se datorează culpei sale. UTILIZATORII au la dispozitie adresa de email [email protected] cat si numarul de telefon: 0749 758 177, pentru a verifica daca informatiile sunt de ultima actualitate.
4.2. In cazul in care preturile sau alte detalii referitoare la produse/promoții au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse greșit in baza de date, ne alocam dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anunța clientul telefonic/e-mail in cel mai scurt timp, despre eroarea apăruta, daca produsul nu s-a livrat încă.

4.3. Ogawa nu este răspunzător pentru eventualele erori apărute pe site-ul www.ogawa.ro din cauza unor defecțiuni tehnice ale softului sau hardware-ului, cauze de forță majoră sau evenimente independente de voința sa.

4.4. Ogawa nu își asumă răspunderea pentru daunele provocate de viruși informatici sau alte programe dăunătoare care ar putea infecta calculatorul UTILIZATORULUI ca urmare a accesării sau utilizării SITE-ului.

5. Legea aplicabilă și jurisdicția

Prezentul document este guvernat de și interpretat în conformitate cu legislația română. Orice litigiu care ar putea apărea în legătură cu prezentul document va fi soluționat de către instanțele competente din România.

6. Modificări

Ogawa își rezervă dreptul de a modifica prezentul document in orice moment, fără o notificare prealabilă a UTILIZATORILOR. UTILIZATORII sunt sfătuiți să consulte periodic prezentul document pentru a fi la curent cu eventualele modificări.

7. Acceptarea termenilor și condițiilor

Accesarea și utilizarea SITE-ului de către UTILIZATOR implică acceptarea integrală și necondiționată a prezentului document.

8. Alte dispoziții

Prezentul document constituie un acord intre Ogawa și UTILIZATOR și reglementează toate aspectele referitoare la utilizarea SITE-ului de către UTILIZATOR. Orice alte acorduri sau convenții anterioare intre Ogawa și UTILIZATOR referitoare la utilizarea SITE-ului încetează de a mai fi valabile odată cu intrarea in vigoare a prezentului document.

9. Informații de contact

Pentru orice informații suplimentare sau pentru a contacta Ogawa, UTILIZATORUL poate folosi adresa de e-mail [email protected] sau numărul de telefon 0749 758 177.