Telefon 0749758177 Email [email protected]

Ogawa

Politica de Confidentialitate

Stelmark Impex srl, operatorul site-ului www.ogawa.ro consideră asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental. Prin urmare, vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”) și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Stelmark Impex srl este o societate comercială cu sediul social în Cluj-Napoca, Str Taietura Turcului nr. 47, Cladirea A2, România, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J12/123/2007 și cod unic de înregistrare fiscală RO20464927. Ne puteți contacta prin e-mail la adresa [email protected] sau prin Formularul de Contact disponibil pe site-ul nostru.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, prin intermediul site-ului nostru web, al aplicației mobile sau atunci când ne contactați telefonic. Categoriile de date prelucrate pot include:

Informații de contact (nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon)
Informații despre comenzi (produse achiziționate, modalitate de plată, adresă de livrare)
Informații despre comportamentul dumneavoastră pe site-ul nostru web sau în aplicația mobilă (produse vizualizate, achiziționate, etc.)
Informații furnizate prin intermediul chestionarelor de satisfacție sau a campaniilor de marketing
Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, cum ar fi date privind starea de sănătate sau orientarea sexuală. De asemenea, nu colectăm date ale minorilor cu vârsta sub 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

Prestarea serviciilor www.ogawa.ro: Prelucrarea comenzilor, asigurarea asistenței pentru clienți, soluționarea problemelor legate de comenzi sau produse, etc.
Îmbunătățirea serviciilor noastre: Realizarea de studii de piață, chestionare de satisfacție, personalizarea experienței dumneavoastră pe site-ul nostru web sau în aplicația mobilă.
Marketing: Trimiterea de mesaje promoționale (e-mail, SMS, etc.), afișarea de recomandări personalizate pe site-ul nostru web sau în aplicația mobilă.
Apărarea intereselor noastre legitime: Prevenirea fraudelor, protejarea site-ului nostru web de atacuri cibernetice, respectarea obligațiilor legale.
Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de 5 ani, cu excepția cazurilor în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal

Putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, cum ar fi:

Furnizori de servicii de curierat
Furnizori de servicii de plată/bancare
Furnizori de servicii de marketing/telemarketing
Furnizori de servicii de cercetare de piață
Societăți de asigurări
Furnizori de servicii IT
Alte societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.
Vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Transmisia datelor dumneavoastră cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocăm pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

Ce drepturi aveți

Regulamentul General privind Protecția Datelor vă recunoaște o serie de drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita:

Accesul la datele dumneavoastră: Puteți solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem.
Rectificarea datelor dumneavoastră: Puteți solicita corectarea oricăror erori din datele dumneavoastră cu caracter personal.
Ștergerea datelor dumneavoastră: Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe.
Restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră: Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe.
Portabilitatea datelor dumneavoastră: Puteți solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transferate unui alt operator de date.
Opoziția la prelucrarea datelor dumneavoastră: Puteți să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe.
Pentru a vă exercita drepturile, ne puteți contacta prin e-mail la adresa [email protected] sau prin Formularul de Contact disponibil pe site-ul nostru.

Plângeri

Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica periodic această Politică de Confidențialitate. Vă vom anunța despre orice modificări semnificative prin afișarea versiunii modificate pe site-ul nostru web sau prin trimiterea unui e-mail la adresa dumneavoastră de e-mail.

Vă mulțumim că ați citit Politica noastră de Confidențialitate!

Ne angajăm să vă protejăm datele cu caracter personal și să le folosim în mod responsabil. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați dacă aveți întrebări sau nelămuriri.